IMG_5335

Fenylkeotnúria(PKU) je zriedkavá autozomálna recesívna vrodená porucha metabolizmu fenylalanínu s predpokladanou frekvenciou výskytu v Európe 1 na 10 000 novorodencov. Poruchou pečeňového enzýmu fenylalanínhydroxylázy dochádza k úplnej alebo čiastočnej neschopnosti premieňať fenylalanín (PHE) na tyrozín, čo vedie k zvýšeniu hladiny PHE v krvi . PHE má tú vlastnosť, že prechádza membránami (hemato-encefalická, placenta, bunkové membrány) a poškodzuje funkcie a rozvoj mozgu.

Avšak nielen vysoké, ale aj príliš nízke hladiny PHE sú nežiadúce, keďže tak fenylalanín ako aj tyrozín sú zároveň zdrojom pre tvorbu proteínov v tele (svalová hmota, protilátky atď.). Fenylalanín ako hlavný zdroj pre tvorbu tyrozínu (okrem tyrozínu prijímaného bežnou stravou) ma nezastupiteľné miesto v tvorbe dopamínu, adrenalínu a noradrenalínu, čím sa zabezpečuje normálna funkcia a komunikácia v nervovosvalových platničkách. Taktiež je substrátom pre vznik melanínov (kožné farbivo) a hormónov štítnej žľazy: tyroxínu a trijódtyronínu. Odporúča sa preto prijímať maximálne tolerované množstvo prirodzených bielkovín tak, aby sa podporila syntéza proteínov, ale súčasne boli hladiny PHE v požadovanom rozmedzí. Práve „spotrebu“ PHE na syntézu týchto látok môžeme považovať za „toleranciu“ (v prípade úplne nefunkčného enzýmu = klasická forma PKU).

V závislosti od vekovej skupiny a rozvoja nervových prepojení (detstvo, tehotenstvo) sa odporúčajú nasledovné hladiny PHE, pri ktorých neboli zistené žiadne rozdiely oproti bežnej populácii:

veková kategória hladina PHE (µmol/l)
0 – 12 rokov 120 – 360
viac ako 12 rokov 120 – 600
tehotné ženy s PKU (maternálna PKU)
pre-koncepčná príprava (stabilizácia hladín)
120 – 360

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že pacienti s klasickou PKU majú toleranciu medzi 200 a 500 mg PHE na deň, kým pacienti s miernejšou formou PKU majú toleranciu viac ako 500 mg/deň. V útlom detsve sú tieto hodnoty podstatne odlišné; kým vo veku 0-3 mesiacov je tolerancia 55 mg/ kg dieťaťa/ deň, vo veku 12 mesiacov je to už len 27 mg/ kg dieťaťa/ deň.

Nebezpečenstvo vyplývajúce z vyšších ako odporúčaných hladín

Ako už bolo povedané,vysoká hladina PHE ovplyvňuje funkciu mozgu, preto liečba (zníženie hladín PHE) má začať čo najskôr po narodení, najneskôr do 10.dňa života dieťaťa. Prvé roky života sú najdôležitejšie pre zabránenie neurologických poškodení. Predpokladá sa, že zvýšenie priemernej hladiny o každých 100 µmol/l nad povolenú hladinu znižuje IQ o 6 bodov. Najčastejšími dôsledkami vyšších hladín PHE z detstva sú v dospelosti problémy s plánovaním, pozornosťou, zvládaním viacerých úloh, expresívnym vyjadrovaním a plynulosťou prejavu, ale tiež celkové problémy v sociálnom a emocionálnom živote.

U dospelých je doživotná liečba odporúčaná, nie sú presvedčivé dôkazy o škodlivosti vysokých hladín PHE na bežný život pacienta. Avšak zatiaľ nie je jasné, ako môže ovplyvniť vysoká hladina PHE stav pacienta v starobe.

Vysoké hladiny PHE u tehotných majú teratogénny efekt na plod, čím dochádza k pozastaveniu rastu, mikrocefálii (zaostávanie vývinu mozgu plodu), a viacerých vrodených ochorení, akou je vrodená srdcová vada, Fallotovatetralógia a iné. V prípade hladín v tehotenstve vyšších ako 400 µmol/l sa preukázalo zníženie IQ dieťaťa o 4,7 bodu pri každom priemernom zvýšení o 60 µmol/l.

Nebezpečenstvo vyplývajúce z nižších ako odporúčaných hladín

Symptómami nedostatku PHE (hladiny nižšie než odporúčané) sú anorexia (odmietanie potravy), apatia, alopécia (strata vlasov), perineálna vyrážka (oblasť medzi konečníkom a pohlavným orgánom), spomalený rast v predškolskom veku a dokonca smrť. Biochemické abnormality zahŕňajú aminoacidúriu (vylučovanie aminokyselín močom). Preto sa odporúča vyhýbať nadbytočným obmedzeniam v strave.

V tehotenstve je hladina nižšia ako 120 µmol/l spájaná s rizikom vzniku IUGR (spomalenie rastu plodu počas vnútromaternicového vývinu) u novorodencov. IUGR sa spája so zvýšeným rizikom cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení a vysokého krvného tlaku v dospelosti. V prípade plodu bez PKU dochádza postupne (od 2.trimestra) k zvyšovaniu tolerancie PHE matky (hodnoty sú vysoko variabilné, priemerne však nad 1000 µmol/l v 3.trimestri). Je preto potrebné zvyšovať príjem PHE (o 50 až 100 mg/deň) bez prestávok ak sú hladiny PHE pod 120 µmol/l. Pacientky, ktoré mali dlhodobo hladiny PHE nižšie než odporúčané v 5. až 8. mesiaci tehotenstva zároveň zvyšovali riziko IUGR u novorodenca.

Článok bol napísaný výlučne na základe Európskych guidelinov:

van Wegberg AM, macDonald A, Ahring K , Belanger-Quintana A, Blau N, Bosch AM, et al. ThecompleteEuropeanguidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J RareDis. 2017;12:162

https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-017-0685-2

van Spronsen FJ, van Wegberg AM, Ahring K, Belanger-Quintana A, Blau N, Bosch AM, et al. KeyEuropeanguidelinesforthediagnosis and management of patientswithphenylketonuria. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017.

http://www.spdm.org.pt/media/1373/pku-guidelines_2017.pdf

preložil: Peter Hoffman

SHARE THIS POST

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*