Kontaktujte nás

Združenie na pomoc ľuďom postihnutým fenylketonúriou

Markova 15

851 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Landauova 20

841 01 Bratislava

IČO: 31772862
DIČ: 2021574302

Bankové spojenie

SK86 7500 0000 0040 0794 9161
Československá obchodná banka, a.s

Telefón: +421 905 406 359