KONTAKTUJTE NÁS
Združenie na pomoc ľuďom postihnutým fenylketonúriou

Markova 15
851 01 Bratislava

IČO: 31772862
DIČ: 2021574302

email: zdruzeniepku@gmail.com

telefón: 0915 510 180

Bankové spojenie
SK86 7500 0000 0040 0794 9161
Československá obchodná banka, a.s