Združenie na pomoc ľuďom postihnutým fenylketonúriou („Združenie PKU“) vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa: 25. 8. 1997, číslo spisu: VVS/1-900/90-13116, a to s hlavným cieľom pomôcť ľuďom s touto vzácnou vrodenou metabolickou chorobou a ich rodinám z celého Slovenska.

Za týmto účelom Združenie PKU najmä

    • organizuje stretnutia a rekreačné pobyty svojich členov a ich rodinných príslušníkov za aktívnej podpory profesionálnych odborníkov

    • spolupracuje s inými humanitnými a charitatívnymi organizáciami

    • podieľa sa na tvorbe právnych predpisov a podáva návrhy na zlepšenie životnej situácie ľudí s fenylketonúriou

    • organizuje stretnutia svojich členov za účelom výmeny skúseností pri varení a pečení nízkobielkovinových jedál

    • poskytuje poradenské služby v oblasti prípravy stravy, predškolskej a školskej starostlivosti

ČLENOVIA VÝBORU

predseda
Ľubomíra Konečná
zdruzeniepku@gmail.com

podpredseda
Andrea Tuleková
andrea@at-rt.com

členovia
Zuzana Ševčíková
sevcikovazuzana23@gmail.com

Kvetoslava Teslíková
kwetinka77@azet.sk

Michaela Hoffmanova
hoffmanovamichaela@gmail.com