Združenie na pomoc ľuďom postihnutým fenylketonúriou („Združenie PKU“) vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa: 25. 8. 1997, číslo spisu: VVS/1-900/90-13116, a to s hlavným cieľom pomôcť ľuďom s touto vzácnou vrodenou metabolickou chorobou a ich rodinám z celého Slovenska.

Za týmto účelom Združenie PKU najmä

organizuje stretnutia svojich členov za účelom výmeny skúseností pri varení a pečení nízkobielkovinových jedál

podieľa sa na tvorbe právnych predpisov a podáva návrhy na zlepšenie životnej situácie ľudí s fenylketonúriou

Group

poskytuje poradenské služby v oblasti prípravy stravy, predškolskej a školskej starostlivosti

Stretnutia Icon

organizuje stretnutia a rekreačné pobyty svojich členov a ich rodinných príslušníkov za aktívnej podpory profesionálnych odborníkov

spolupracuje s inými humanitnými a charitatívnymi organizáciami

Členovia výboru

Predseda

Marián Takács
zdruzeniepku@gmail.com

Podpredseda

Martina Pavelková
pavelkovamm@gmail.com

Členovia

Tereza Cseh
terezacseh@gmail.com

Kvetoslava Takácsová
takacsovakvetoslava@gmail.com

Juraj Cseh
JurajCseh@gmail.com